Bàn chữ nhật cắt tỉa lông cho chó mèo thuỷ lực

8.500.000