Tag Archives: tổng thống

Chuyện về những chú khuyển của các đời tổng thống Mỹ

Tổng thống John F.Kennedy có 14 người bạn họ khuyển, nhiều nhất trong các đời tổng thống Mỹ. Còn Tổng thống Bush “cha” bán nhiều sách về chú chó Millie hơn những cuốn tự truyện. Thân thiện, trung thành, thông minh là những đặc điểm chung của loài khuyển. Nhờ đó, nhiều tổng thống Mỹ […]