Tag Archives: lệnh xoay vòng

Clicker Training 12: Dạy chó lệnh XOAY VÒNG

Mục đích: Lệnh XOAY VÒNG mỗi khi ra lệnh, cún sẽ xoay vòng tròn tại chỗ Khi dạy lệnh này, dạy từ từ xoay từng bên, mỗi khi dạy bên nào thì chỉ nên dùng tay đó để dạy để tạo sự nhất quán cho chó hiểu thông qua hành động của bạn. Cách thực hiện như  sau: – Bước […]