Tag Archives: đứng

Clicker Training 9: Dạy chó lệnh ĐỨNG

* Giải thích lệnh ĐỨNG: dù đang ở tư thế nằm hay ngồi, chó sẽ chuyển sang tư thế Đứng theo lệnh * Lệnh Đứng nhìn thì đơn giản và không mấy bắt mắt khi ra lệnh cho chó biểu diễn cho người khác xem . Thế nhưng cũng như lệnh Nằm, Ngồi và Yên, […]