Tag Archives: chó cắn

Khi bạn đang bị một con chó chuẩn bị cắn ! Bạn sẽ làm gì ?

Đúc kết từ  các tài liệu nước ngòai. Mình viết bài này cho mọi người đọc tham khảo. Chú ý câu này : k hông một con chó nào muốn tấn công bạn, trừ khi bạn xâm nhập lãnh thổ của nó, hoặc bạn đang làm nó nghĩ bạn đang trêu trọc nó. 1. Phải […]