Monthly Archives: Tháng Bảy 2014

Điều hướng một con chó

Điều hướng một con chó là thế nào ? Và tại sao chúng ta lại phải điều hướng nó  ? Nhiều người mới nuôi chó thường không biết cách điều hướng hoặc không hiểu tại sao phải điều hướng, hay khái niệm điều hướng con chó là như thế nào. Trước khi chúng ta tìm […]