Monthly Archives: Tháng Hai 2014

Chó KNPV là gì ?

“KNPV”  là từ được thêm vào tên của các con chó, là viết tắt của “Tập đoàn Koninklijke Nederlandse Politiehond Vereniging ” dịch là Hiệp hội Chó Cảnh sát Hoàng gia Hà Lan. Hình ảnh con chó KNPV Tổ chức này tiến hành các thử nghiệm các con chó cảnh sát và cung cấp chứng […]