Monthly Archives: Tháng Tư 2013

Hướng dẫn sử dụng cơ bản vòng cổ điện huấn luyện.

Mình muốn chia sẻ kinh nghiệm xử dụng vòng cổ huấn luyện. Hiện nay trên thị trường việt nam đang có rất nhiều người sử dụng công cụ vòng cổ huấn luyện. Tuy nhiên đây là 1 sản phẩm như 1 con dao hai lưỡi. Huấn luyện chó và có thể giết chết con chó […]