Boomer – Chó ham chơi, sủa nhiều…

Giống chó: Chesapeake Bay Retriever
Tên: Boomer
Chủ: Jody Sherman và Kristy Thom

Vấn đề: Boomer là chú chó rất thích chơi đùa, với nó, tất cả thời gian đều là thời gian chơi đùa. Nó luôn cố gắng gây sự chú ý của chủ. Nó luôn quảng đồ chơi của nó dưới gầm ghế hoặc gầm bàn rồi sủa để gây sự chú ý. Những người hàng xóm rất chán nản với tiếng sủa của nó lúc đêm.

Cách sửa chữa: Cesar Millan khuyên họ nên cho Boomer đeo xích loại có thể kiếm soát được nó. Trong thời gian đó, phải cho nó phải cho nó thấy sự bình tĩnh, quyêt đoán. Cesar cũng gợi ý họ đưa Boomer đi dạo hàng ngày và thống nhất trong việc huấn luyện dắt theo dây vì như thế mới thể hiện quyền kiểm soát con chó.

Dog Breed Info: Chesapeake Bay Retriever
Name: Boomer
Owners: Jody Sherman and Kristy Thom
Dog Behavior Problems: Boomer is a very playful dog, for him, play time is every time. He is always trying to get attention from his owners. Boomer always throws his toy under sofa or desk and barks at it to get attention. Neighbor is frustrated with Boomer’s barking sound at late at night.

Dog Behavior Modification: Cesar Millan gives them advice to have choke chain on Boomer which can gains control over him. In same time, the most important is sharing calm-assertive energy. Cesar also suggests them to bring Boomer for a walk daily and be consistent in leash training which can give them power.

Bấm like PetGold để theo dõi những sự kiện mới nhất trên Facebook !