Nunu – Cắn bất cứ ai đến gần chủ

Giống chó: Chihuahua
Tên: Nunu
Chủ: Tina Madden

Vấn đề: Nunu là con chó có tính bảo vệ chủ rất cao. Nó cắn bất cứ ai lại gần Tina (chủ). Nunu có trạng thái tinh thân rất yêu và hay lo lắng. Tina thì do không biết nên dần dần đã hình thành nên tính cách xấu khó trị được.

Cách sửa chữa: Cesar Millan từng bước khắc phục tính xấu này của Nunu bằng cách: đầu tiên không cần nhìn vào Nunu, để mặc cho Nunu ngửi mùi của ông ta. Chó xác định lãnh địa, uy hiếp qua mùi vị và cảm giác. Khi Nunu ngửi sẽ cảm thấy sự bình tĩnh quyết đoán của Cesar, đó là đặc tính của một nhà lãnh đạo hay con đầu đàn. Nunu bắt đầu gầm gừ khi Tina đặt Nunu lên chân Cesar Millan. Cesar nhẹ nhàng giữ chặt Nunu từ đằng sau gáy, như vậy sẽ tránh ko chó Nunu có thể cắn ông ta đến khi Nunu ko còn gầm gừ và cắn nữa thì mới thôi. Cesar giải thích rằng nếu ông ta thấy nó gầm gừ và cắn mà bỏ ra, nó sẽ chỉ tăng cường hành vi không mong muốn của của con chó. Tiếp theo, Cesar dạy Tina làm thế nào để dắt con chó 1 cách chính xác vì dắt chó đi dạo là 1 trong những bước cơ bản nhất để thể hiện mình là chủ (hay thể hiện mình là con đầu đàn)

Dog Breed Info: Chihuahua
Name: Nunu
Owner: Tina Madden

Dog Behavior Problems: Nunu has dog biting problem and is very protective of Tina and he attacks anyone who get nears Tina. Nunu has a weak state of mind and nervous. Tina has unknowingly given him affection during the wrong time which has nurtured that state of mind and slowly developed a dominant behavior.

Dog Behavior Modification: Cesar Millan breaks his attacking behavior in a very short time by giving Nunu smells him first without looking at Nunu. Nunu feels his calm assertive energy which is the characteristic of a pack leader. Nunu goes nuts when Tina put Nunu on his leg; Cesar calmly holds Nunu without backing up and this has stop the puppy from biting him. Cesar explains that if he runs away, it only will intensify his unwanted behavior. Next, Cesar teaches Tina how to master the walk which is very important step as a pack leader.

[tube]HyiZgRZXVZE[/tube]
Bấm like PetGold để theo dõi những sự kiện mới nhất trên Facebook !